Relacja z wizyty w obozie uchodźców z Syrii

Przemieszczając się między ruchliwym Bejrutem, wspaniałymi świątyniami  antycznego Byblos, czy zabytkami Tyru moją uwagę przykuły sklecone z desek budy nakryte przyduszoną oponami folią polietylenową. Obozowiska te pojawiały w różnych miejscach terytorium Libanu zwiedzanego przez nas, pielgrzymów z Polski …

Czytaj więcej ...

Freedom Charity Run 2018

Poznaj Freedom Charity Run 2018

Czytaj więcej ...

Trasa Biegu

1049km wspaniałej przygody! Poznaj trasę biegu …

Czytaj więcej ...

Freedom Charity Run 2013 - 2016

Obejrzyj relacje z poprzednich edycji biegu
Watch the reports from previous editions

Czytaj więcej...

Freedom Charity Run 2018 wraca na stary kontynent!

W tym roku bieg odbędzie się na trasie 1 049 km i będzie prowadzić przez 4 kraje Polskę, Czechy, Niemcy i Francję. Sart odbędzie się 1.09. o godz. 10.00 w Poznaniu, a następnie przez Leszno, Wrocław, Kamienną Górę, Jicin, Pragę, Pilzno, Weiden, Norymbergę, Aalen, Herrenburg I Kehl dn. 12.09 o godz. 16.00 biegacze powinni dobiec do Strasburga.

Ja zawsze celami wizerunkowymi biegu są: budowanie i umacnianie przyjaźni między narodami,  pokazywanie lepszego świata bez granic: politycznych, społecznych i rasowych oraz zbieranie funduszów na dzieci w potrzebie, w różnych stronach świata.

Celami szczegółowymi biegu 2018 są:

  • Uczczenie 100-lecia zakończenia I Wojny Światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, a także podkreślenie znaczenia Unii Europejskiej dla dalszego pokojowego rozwoju Europy i przyjaźni między narodami.
  • Zebranie funduszów na pomoc dla dzieci:
    50% uciekinierów z Syrii, mieszkających w obozie w Arsal na terytorium Libanu
    50% dla Matyldy Klimowicz, rocznej dziewczynki, która urodziła się z niedorozwojem nóżki – konieczna jest operacja w USA

 

Freedom Charity Run 2018 returns to the old continent! 

This year, the race will take place on the route of 1,049 km and will lead Poland, the Czech Republic, Germany and France through 4 countries. Sart will be held on 1.09. at. 10.00 in Poznań, followed by Leszno, Wrocław, Kamienna Góra, Jicin, Praga, Pilzno, Weiden, Nuremberg, Aalen, Herrenburg and Kehl on 12/09 at At 4 pm, runners should reach Strasbourg.

Like always have the image goals of running: building and strengthening friendships among nations, showing a better world without borders: political, social and racial and collecting funds for children in need, in different parts of the world.

The specific objectives of the 2018 run are: 

 – Commemorating the 100th anniversary of the end of the First World War and regaining independence by Poland, as well as underlining the importance of the European Union for the further peaceful development of Europe and friendship between nations.
– Collection of funds for help for children: 50% of refugees from Syria who live in the Arsal camp in Lebanon 50% for Matylda Klimowicz, an annual girl who was born with hypopneal leg disease – US surgery is needed

 

Mariusz Szeib

Mariusz Szeib

Team Lider

Pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia, przedsiębiorca, maratończyk, działacz Lions Club w Europie

Founder and organizer of the venture, entrepreneur, marathoner, Lions Club activist in Europe

Mateusz Pietruliński

Mateusz Pietruliński

Team Memer

Przedsiębiorca, maratończyk, Prezes Fundacji Zdrowa Rodzinka, członek Fundacji Spartanie Dzieciom, członek LC Warszawa Gentium.

Entrepreneur, marathoner, president of the Healthy Family Foundation, member of foundation Spartan for Kids, member LC Warszawa Gentium. 

Daniel Wcisło

Daniel Wcisło

Team Navigator

Działacz LC Rotunda biegacz, który jest nawigatorem przedsięwzięcia, wytycza trasy, oznacza dystanse.

Activist of LC Rotunda, the runner who is the navigator of the venture, sets the route, means the distance.

Jan Deckert

Jan Deckert

Team Member

Wieloletni pracownik międzynarodowych korporacji w Polsce. Podróżnik, uczestnik wielu maratonów, triathlonów, biegów masowych. Członek założyciel Lions Club Poznań 1990

A longtime employee of international corporations in Poland. A traveler, participant in many marathons, triathlons, and mass runs. Founding member of Lions Club Poznań 1990

Jacek Trębecki

Jacek Trębecki

Team Member

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, maratończyk, członek LC Poznań Rotunda

Lecturer at the University of Economics in Poznan, marathoner, a member of LC Poznań Rotunda

Hubert Jaskółka

Hubert Jaskółka

Team Member

Przedsiębiorca branży budowlanej, Maratończyk, członek Lions Club Krapkowice. Organizator Sztafety Dobroczynności w Krapkowicach.

Entrepreneur of the construction industry, Maratończyk, a member of LC Krapkowice. Organizer of Charity Relay Run in Krapkowice