Team 

 

Dla inicjatorów projektu Mariusza Szeib i Daniela Wcisło, członków Lions Clubu Poznań Rotunda to już piąta tego typu inicjatywa. Przebiegli już ponad 2000 km: biegli w Polsce, Niemczech, Litwie, Łotwie i w Japonii. W zeszłym roku wraz kolegą z Niemiec Ludwigiem Schlerethem, pokonali w Japonii 275 kilometrów z Hiroshimy do Fukuoki. Za każdym biegiem cel jest jeden –  zbierać pieniądze na wsparcie potrzebujących dzieci. Biegacze, dzięki zebranym w ten sposób funduszom, pomagali już domom dziecka na Ukrainie i w Niemczech, wspierali leczenie dzieci na Łotwie, a obecnie budują bursę w Nepalu.

Dla dwóch nowych biegaczy to debiut na tak długiej trasie. Zarówno Jacek Trębecki jak i Mateusz Pietruliński biegali maratony, a kilka z nich przebiegli nawet w rynsztunku spartańskim, w ten sposób wspierając niepełnosprawne dzieci. 

For the initiators of the project Mariusz Szeib and Daniel Wcisło, members of the Lions Club Poznań Rotunda are already the fifth such initiative. They have run over 2,000 km: runners in Poland, Germany, Lithuania, Latvia and Japan. Last year with German colleague Ludwig Schlereth, they beat Japan 275 kilometers from Hiroshima to Fukuoka. Each course is one goal – to collect money to support needy children. Runners, thanks to the fund raised in this way, have already assisted the children’s homes in Ukraine and Germany, supported the treatment of children in Latvia, and now builds a dormitory in Nepal.

For two new runners it’s debut on such a long tour. Both Jacek Trębecki and Mateusz Pietruliński run marathons, and some of them even run in Spartan armor, thereby supporting disabled children.