Trasa/ Route:

11. Herrenberg – Kehl 98km < 1163m, > 1455m http://bit.ly/FCR2018D11HerrenbKehl

Trasa/ Route: http://bit.ly/FCR2018D11HerrenbKehl

Relacja / Relation

 

Dzień 11, 11.09.18 Herrenberg- Kehl 98 km

Na miejsce startu przyjechali Ralf, Jochen i Michael. Z rynku w Herrenburgu, spod „naszego“ bannera startuje nas Oberbuergermeister Thomas Sprissler. Punkt 8.30 wybiegamy z gościnnego Herrengerga do Kehl. Oczekuje nas tam dr Hans- Juergen Lubberger, prezydent LC Kehl. Przez cały czas prowadzimy ożywioną korespondencję z kolegami z Kehl i Strasburga. Jesteśmy też w kontakcie z Europosłem Tadeuszem Zwiefką, który w naszym imieniu zaprasza swoich kolegów z Parlamentu do udziału w ostatnim kilku kilometrowym odcinku. Prowadzić będzie z mostu Mimran na Renie, granicy niemiecko- francuskiej, poprzez krótkie spotkanie przed siedzibą mera Strasburga aż do siedziby Parlamentu Europejskiego. Czyż mamy inne wyjście? Musimy dobiec!!!

Dzisiaj nie mamy spotkań z biegaczami po drodze, mamy za to Czarny Las- Schwarzwald. Jest piękny lecz pełen malowniczych podbiegów i zbiegów. Biegnąc delektujemy się jego pięknem i wspominamy włóczęgi górskie po Beskidzie Wyspowym, Żywieckim czy Karkonoszach. Zdarza się też, że dziękujemy za Google Map, która przygotowywana co noc przez Daniela, niezawodnie, dzień w dzień prowadzi nas do celu.

Kehl jest kompletnie rozkopane. Przejechanie z jednej strony na drugą graniczy z cudem. Biegnąc na ostatniej zmianie, Mateusz i Jacek zbliżają się szybko do Tram Bridge w Kehl, Tam czekają na nas koledzy z lokalnego klubu. My zastanawiamy się gdzie zaparkować, żeby zdążyć na ostatni kilometr, który zwyczajowo kończymy razem. Udało się! Od dworca kolejowego do mostu biegniemy już razem. Hans- Jurgen i jego koledzy z LC Kehl machają nam na powitani. Praktycznie to koniec naszej mordęgi!!!

Wbiegamy na środek mostu. Tam jest linia, której dzisiaj nie wolno nam jeszcze przekroczyć. To granica z Francją, przebiegniemy ją jutro o 13.30, w drodze do urzędu miasta Strasburga, a potem już prosto do Parlamentu Europejskiego.

1043 kilometry za nami. Jutro już tylko 6.

At the beginning Ralf, Jochen and Michael came up. We started accompanied with Oberbuergermeister Thomas Sprissler from Herrenburg market and under „our“ FCR banner. 8.30 am, we started running from kind Herrenberg to Kehl. We are awaited by dr Hans- Juergen Lubberger, president of LC Kehl. We perform lively discussion with our colleagues from Kehl and Strasbourg. We are in touch with Tadeusz Zwiefka who on our behalf invited friends from European Parliament to join us at the last few km of the run. It will be lead from Mimran, Ren beside French-German border through short meeting near mayor residence in Strasbourg until European Parliament. Do we have other choice? We have to run there!

Today we had no meetings with runners on the way, but we had black forest – Schwarzwald. It was beautiful, but with few picturesque run ups and run downs. We were enjoying the view and running at the same time. It reminded us Polish mountains such as Beskidy or Karkonosze. It occurs that we are thankful for Google Maps, Daniel prepares our route every night and it brings us to our destination without obstacles.

Kehl has roads in construction. Driving through the city from one place to another is extremely hard. Matthew and Jack ran on the last shift, they were swiftly closing to Tram Bridge in Kehl, where our colleagues from LC were waiting. We wonder about finding the place to leave our car fast enough to join them and run together last km as usual. We made it! From Central station we run together. Hans- Jurgen and his friends from LC Kehl greeted us. It is almost over!!!

We run to center of the bridge. There was the line that we cannot cross that day. It is border with France which we cross next day at 1.30 pm in our way to Strasbourg, then to European Parliament.

1043 km behind us. Tomorrow only 6 left.

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d675793.184077391!2d7.781289512678095!3d48.57505128041422!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x479758c2ddc44031%3A0x41ffd3c8d0927b0!2sHerrenberg%2C+Niemcy!3m2!1d48.5950369!2d8.8671577!4m5!1s0x4796ce490547f8a5%3A0x41f6bb7a5df5d70!2sKehl%2C+Niemcy!3m2!1d48.578872499999996!2d7.8160821!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1537245992968" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>