Freedom Charity Run 2017 to idea by czterech polskich biegaczy, w celach charytatywnych przebiegło w dwa tygodnie przeszło 1000 km w poprzek USA. Jak zawsze zgodnie z dewizą We Run – We Serve, biegacze zbierają środki. Tym razem celem naszej pomocy jest szkoła w libańskim obozie dla uchodźców w Arslan. Nasz bieg ma uświetnić 100 rocznicę powstania Lions Club. Promować ducha przygody i sportu.

Ponad 1000 kilometrów w poprzek USA. Ze startem w Tuscumbia (stan Alabma) i metą w Chicago. Po drodze planujemy noclegi w 11 miejscowościach. W każdej szukać będziemy inspiracji związanej w wolnością.

 

Freedom Charity Run 2017 is the idea that the four Polish runners for charity runing two weeks over 1000 km across the United States. As always according to the motto We Run – We Serve, runners collect funds. This time our goal is to help schools in the Arslan refugee camp in Lebanon. Our run is also to celebrate the 100th anniversary of the Lions Club. Promote the spirit of adventure and sport.

More than 1000 kilometers across the US. With a start in Tuscumbia (state of Alabma) and finish in Chicago. On the way we plan to stay in 11 places. In every search we will be inspired by freedom.