Dziękujemy bardzo za wsparcie i przekazane wpłaty
Thank you very much for your support and donations

Lista Darczyńców / List of donations

 

Dziękujemy również wszystkim za niefinansowe wsparcie, za waszą gościnę, możliwość przenocowania i pomoc w dotarciu do lokalnych mediów.

We also thank all of you for your non-financial support, for your hospitality, the ability to stay overnight, and help you reach local media.